אמינות ובטיחות

אמינות ובטיחות הן אבני היסוד של החברה.

בתחום הסרנים לנגררים יש לנו ניסיון ארוך שנים.
ניסיון זה לימד אותנו שחלקים איכותיים הקשורים למערכות הסרנים מתוכננים ומיוצרים תוך מחשבה רבה המבטיחה התאמה בין המערכות השונות בסרן. 

קיימים הבדלים בהרכב החומרים בין חלק מקורי לחלק תחליפי. 

חלפים מקוריים שאושרו על ידי יצרני הסרנים מתאימים בצורה מושלמת למכלול בזמן עבודה, מה שמבטיח בלאי אטי יותר וזמן עבודה רב יותר. 

לדוגמה, ביצועי הבלימה וספיגת האנרגיה בחלפים מקוריים באה לידי ביטוי בשחיקה אטית יותר של הרפידות ושמירה על אורך החיים של הבלמים.

כמו כן, ראוי לציין שחלקים לא מקוריים אינם נבחנים כחלק מן המכלול השלם והכולל של הסרן.