ברגי זר (קורונה) למנופים

** ברגי זר (קורונה) עבור מנופי פוטיין לפי תקן HV / HR

1. K-18338-68

2. J-18338-67

3. N-18338-71